GrafoTherm - lahendus kondenseerumisprobleemidele 

GrafoThermi toime-efekt on lihtne ja samas geniaalne. GrafoTherm pinnakate imab niiskuse endasse, ning "hoiustab" selle hetkeni, kuni klimaatilised tingimused võimaldavad hoiustatud kondensaatveel vabaneda (aurustuda). Seetõttu on GrafoThermiga töödeldud pind alati kuiv. Kondensaatveest ei moodustu veepiisku, mis pindadelt tilkudes võiksid kahjustada ja rikkuda hoonetes olevaid esemeid, kaupu, seadmeid, ning ka hooneid eneseid. GrafoTherm kaitseb pindasid korrodeerumise ja roostetamise eest, ning takistab hallituse teket. Mida paksem kiht GrafoThermi, seda suurem vee imamise võimekus. 

                                                                                                                                     

 

 

GrafoTherm® Airless

KONDENSATSIOONI KAITSE

Tootekirjeldus
Tugevdatud, veepõhjaline pindamisaine, heade niiskust neelvate ja loovutavate omadustega.

Pinnakate on tugev, elastne ning vastab järgmistele omadustele ja nõuetele: EN13501-1, klass A2-S1D0; NT Fire 004, klass 1 (Skandinaavia); M1 (Prantsusmaa) and ASTM E84 (USA)

Kasutusala

Kondenseerumise tõkestamine ja kaitse kõigil soojustatud või soojustamata pindadel.

Toimib soojusisolatsioonina terasest ja alumiiniumist lagedel, ning seintel.

Eriomadused
- tõkestab kondenseerumist

- toimib soojusisolatsioonina
- suurendab tulekindlust ja tõkestab leekide levimist
- suurendab difusiooni
- vastupidav aluspinna liikumistele (elastne)
- summutab vibratsiooni ja heli

Eelkäsitlemine
GrafoTherm on hästi nakkuv enamuste pindadega. Roostesed pinnad muudavad pealekandmisel aine värvi. Metallpindade katmisel on soovitav kasutada metallile sobivat kruntvärvi. Alumiiniumpinnad peavad olema põhjalikult puhastatud tootmisjääkidest.  

Tehnilised andmed

Tihedus:
Kuivaine sisaldus massist:
Kuivaine sisaldus mahust:
Kulunorm:

Kattekihi paksus, kuivanuna:
Kuivamisaeg 20o C 55% RH:

Pinnastruktuur: 
Lahusti:
Standardvärv:
Tulekindluse klassifikatsioon:

Töötemperatuur:

Müra vähendamine:

Soojusjuhtivus:

Hoiustamine:

1,1 g/cm³
32%
80%
1 kg/m² märga ainesegu
Umbes. 0,8 mm kasutades 1 kg märga ainesegu/m²
8 - 12 tundi
Matt
Vesi
Valge
EN13501-1, klass A2-s1d0; NT Fire 004 klass 1
M1; ASTM E84
Mitte madalam kui +5° C (pinnatemperatuur)

0,106 (1,5mm kuiva kihi paksus); 0,225 (3,0mm kuiva kihi paksus)

0,085 W/m.K. (0,0735 kcal./m.h oC)

Ei kannata külma (jäätumist), vältida otsest päikesevalgust.