HALLITUS- JA  MIKROOBSETE  KAHJUSTUSTEGA  HOONETE  DESINFITSEERIMINE  JA  LÕHNAEEMALDUS.
  
 Desinfitseerimise-ja lõhnaeemalduse meetodid põhinevad oksüdatsioonil. Hallitusseente eosed hävinevad kõige tõhusamalt kõrgetel temperatuuridel põlemisel. Põlemisel, ehk aine kokkupuutel hapnikuga kiireneb oksüdatsiooniprotsess, mille käigus mikroorganismid ja hallitusseente eosed hävivad. Keemiliselt toimuv oksüdatsioon on tõhus desinfitseerimise meetod, mida kasutatakse niiskus-ja hallituskahjustuste likvideerimiseks. Samaaegselt kõrvaldab see kahjustustega kaasnevad ebameeldivad lõhnad.
 
 Eriti tundlikud osüdatsioonile on orgaanilised ühendid, mis sisaldavad: väävlit (mäda lõhn), lämmastikku (kala lõhn) ja fenooli (suitsu lõhn). Ainult õhuliikumisesest (tuulutamisest) tulenev oksüdatsioon ei ole piisavalt kiire ja tõhus, et ebameeldivaid lõhnu eemaldada, eriti kui tegemist on kahjustustejärgsete lõhnaeemaldustöödega. Selleks kasutataksegi kiiresti toimivaid keemilisi oksüdatsioonimeetodeid.
ALRON desinfitseerimise ja lõhnaeemalduse meetodeid on kaks:
 1."Kuivaurutusmeetod": kemikaale levitatakse ehitiste siseõhku sissepõlemismootoriga varustatud kuivauruseadme Patriot PulsJet abil, mille tekitatud aerosoolpiiskade suurus on 0,5 - 50 µm.
 2."Märg aerosooludutusmeetod": kemikaale levitatakse ehitiste siseõhku elektriliste aerosoolpihustiga M & G MicroJet,mille tekitatud aerosoolpiiskade suurus on 5 -  20 µm. Samuti kasutatakse märgmeetodil lõhnaeemalduseks manuaalseid survepihusteid, rõhk 3- 7 bar.  

 LAE LÕHNAEEMALDUSE LÜHIJUHEND SIIT: